Site created by Krystian Barczak

Zgłoszenia na obiady wraz z wpłatą

na miesiąc czerwiec 2016 r.

można dokonać w sekretariacie szkoły

 do poniedziałku  30 maja 2016 r.

 

 

Zmiana II rozwozu w dniach 23 – 25 maja 2016 r.

Czerwony budynek + Zamkowa

Poniedziałek – 23 maja 2016 r. – godz. 14.30

Wtorek  – 24 maja 2016 r. – godz. 14.30

Środa  – 25 maja 2016 r. – godz. 14.30

Rozwóz na Kłodę -15.20 (dotyczy klas Ic i IIIc)

 

 

  PORADNIK DLA RODZICÓW DZIECI SZEŚCIOLETNICH I SIEDMIOLETNICH